naujienos

naujienos / 2020 04 20 Invega priemonės verslui dėl COVID-19 - pasinaudokite siūloma pagalba

Kokiais atvejais ir kokiomis naujai paskelbtomis INVEGA priemonėmis galite pasinaudoti? Kviečiame susipažinti:

1.  Palūkanų kompensavimas

 Problema, su kuria susiduria Jūsų verslas - turite paskolą ar lizingą kredito įstaigoje, tačiau dėl paskelbto karantino susidūrėte su finansiniais sunkumais ir neturite galimybės laiku mokėti paskolos įmokų ir palūkanų.

  Sprendimas – kreipkitės į kredito įstaigą, prašydami „kredito atostogų“ (t.y. atidėti paskolos įmokų mokėjimą) ir į INVEGĄ, prašydami kompensuoti kredito įstaigai mokamas palūkanas. Kredito įstaigai atidėjus paskolos ar lizingo mokėjimą iki 6 mėnesių laikotarpiui, INVEGA smulkioms ir vidutinėms įmonėms kompensuos 100% palūkanų. Priemonė jau veikia nuo balandžio 3 d..

 Kuo galime padėti mes – parengti prašymą kredito įstaigai dėl paskolos ar lizingo įmokų mokėjimo atidėjimo, atstovauti Jus derybose su kredito įstaiga bei užpildyti ir pateikti prašymą INVEGAI dėl palūkanų kompensavimo.

 2.  LENGVATINĖS PASKOLOS. APMOKĖTINŲ SĄSKAITŲ PASKOLOS

 Problema, su kuria susiduria Jūsų verslas – Jūsų prekes ar paslaugas nuo 2020 m. sausio 16 d. iki 2020 m. kovo 16 d. pirkusios įmonės dėl paskelbto karantino nebepajėgia apmokėti Jūsų išrašytų sąskaitų.

 Sprendimas – kreipkitės į INVEGĄ, prašydami suteikti paskolą, kurią panaudosite iki karantino Jūsų išrašytoms sąskaitoms apmokėti. Galima paskolos suma – iki 100 000 EUR, suteikiama 12 mėnesių laikotarpiui, su galimybe pratęsti, pradedama grąžinti ir palūkanos pradedamos mokėti, praėjus 6 mėnesiams po paskolos išmokėjimo dienos. Priemonė veikia nuo balandžio 11 d. iki balandžio 24 d..

 Kuo galime padėti mes – įvertinti, ar Jūsų įmonė atitinka visas lengvatinės paskolos gavimo sąlygas bei užpildyti ir pateikti prašymą INVEGAI bei kitus susijusius dokumentus paskolai gauti.

  3. PASKOLOS LIKVIDUMUI PALAIKYTI - LABIAUSIAI PAVEIKTIEMS SEKTORIAMS

 Problema, su kuria susiduria Jūsų verslas – Jūsų apyvarta dėl Covid-19 protrūkio nukrito daugiau kaip 60%, ir trūksta lėšų kasdienėms išlaidoms apmokėti: darbo užmokesčio daliai, nuomai ar kitoms būtinoms išlaidoms.

Sprendimas – kreipkitės į finansų įstaigą, teikiančią paskolas verslui. Ji apskaičiuos, kiek lėšų reikia Jūsų įmonei per 1 mėnesį, ir šią sumą išmokės, o INVEGA aprūpins finansų įstaigas šioms paskolos reikalingomis valstybės lėšomis.  Galima paskolos suma – iki 100 000 EUR, teikiama už laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 liepos 31 d. patirtas išlaidas ir planuojamas patirti išlaidas. Priemonė veikia nuo balandžio 14 d.

 Kuo galime padėti mes – įvertinti, ar Jūsų įmonė atitinka visas lengvatinės paskolos gavimo sąlygas, atstovauti Jus santykiuose su finansų įstaiga, teikiant paraišką ir visus susijusius dokumentus lengvatinei paskolai gauti.

 4. PASKOLOS LIKVIDUMUI PALAIKYTI – SUTELKTINĖS PASKOLOS „AVIETĖ“

  Problema, su kuria susiduria Jūsų verslas – Jūsų apyvarta dėl Covid-19 protrūkio nukrito mažiau kaip 60%, todėl negalite pasinaudoti lengvatine paskola likvidumui palaikyti mažesnėmis palūkanomis, tačiau vis tiek trūksta apyvartinių lėšų kasdienėms išlaidoms apmokėti.

 Sprendimas – pasinaudokite sutelktine paskola „Avietė“ ir dėl paskolos gavimo kreipkitės per sutelktinio finansavimo platformą „FinBee“. Gaukite iki 100% „Avietės“ lėšomis finansuojamą paskolą – iki 25 000 EUR, iki 12 mėn. laikotarpiui. Priemonė jau veikia.

 Kuo galime padėti mes – atstovauti Jus, teikiant paraišką ir visus susijusius dokumentus lengvatinei paskolai gauti.

5. GARANTIJOS. INDIVIDUALIOS IR PORTFELINĖS GARANTIJOS UŽ PASKOLAS VEIKLAI PALAIKYTI

 Problema, su kuria susiduria Jūsų verslas – Jūsų apyvarta dėl Covid-19 protrūkio nukrito, todėl siekiate gauti paskolą apyvartinėms lėšoms, ir Jums trūksta užstato.

Sprendimas – kreipkitės į finansų įstaigą paskolos veiklai palaikyti ir prašykite šiai paskolai suteikti INVEGA garantiją. Priemone bus galima naudotis ir tais atvejais, jeigu Jūsų įmonė dėl Covid-19 kreipėsi į finansų įstaigą dėl esamos paskolos pertvarkymo.

Kuo galime padėti mes – atstovauti Jus, teikiant paraišką ir visus susijusius dokumentus paskolai bei garantijai gauti.

www.triniti.lt

 Apie mus

Asociacija „Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai” yra Lietuvos ir Lenkijos ekonominio bendradarbiavimo dvišalė organizacija. Asociacija renka informaciją savo nariams apie verslo galimybes abiejose šalyse, bendradarbiauja su organizacijomis ir asmenimis, užtikrinančiais verslo valdymą ir plėtrą, organizuoja konferencijas ir teminius renginius.


Rekvizitai

Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai
Kodas: 303873870
Banko sąskaitos numeris: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontaktai

 Konstitucijos pr. 7, Vilnius
+370 6 5264605
info@plcc.lt